BLOG SABOR A CAFÉ

Café con leite con latte art

COMO FACER UN CAFÉ CON LEITE?

Como facer un café con leite é a pregunta, pode parecer raro comezar o post dicindo como non facelo.

A moenda do café: O café Moído en cafeterira Chemex

Que é a moenda do café?

A moenda do café é o proceso polo cal moemos o gran tostado ao tamaño adecuado ao tipo de cafeteira que queremos utilizar para extraer o noso café.
Para iso utilizamos un muíño de café, e digámolo xa, un bo muíño é básico para obter un bo café.
 
Pocesso Swiss Water descafeinado á auga.

SWISS WATTER PROCESS de escribir, non?

Swiss Watter Process é en realidade un proceso para eliminar a cafeína do café usando auga, extracto de café, e nada mais.

Permite crear uns cafés descafeinados que tes que probar.

Descafeinado de calidade -  Descafeinado á auga

Como facer un descafeinado de calidade en casa ou nun establecemento de hostalería?

Está é a pregunta que tentaremos responder neste post dando unha serie de consellos que che leven a poder gozar dun café descafeinado que mereza o nome de café.
 
Diferentes tipos de cafés para blend

Café  blend é unha mestura de cafés de diferentes procedencias que por diversas razóns mestúranse nun mesmo paquete de café e así se fai chegar ao público.

A palabra blend procede do inglés e é literalmente mestura.

É o mesmo un café  blend entón que un café mestura?

Torrando Café

Como torrar café? Nada menos.

 
Para torrar café fan falla tres elementos de todo básicos:
  1. Café.

  2. Unha fonte calor.

  3. Un recipiente onde torralo.

 Descafeinado ao auga Recipiente metálico de 2 kg de Cafés Sabora

Qué é o café descafeinado á auga

Descafeinado á auga é un café que se lle extrae a  cafeína nun proceso que só interveñen tres elementos:

  1. Auga.

  2. Un concentrado de todos os compoñentes do café menos a cafeína.

Cafés americanos en cafeteira Chemex

Como se fan os cafés americanos.

Pregunta sinxela cunha resposta máis complexa.
 
Quizá che sorprenda saber que chamamos cafés americanos a dous tipos de cafés totalmente diferentes en canto á forma de extraer o café e á cafeteira utilizada.

Un pouco de historia sobre o Café Americano.

 
Torrando  café artesanalmente en Cafés Sabora

Torrando café artesanalmente

Nós sempre apostamos por un torrado artesanal do café en pequenas cantidades, sobre 60 kg  xa que consideramos que é a única forma de sacar todo o partido aos cafés.

Café descafeinado

CAFÉS DESCAFEINADOS, COMO SE LOGRAN

Un dos grandes problemas que temos neste pais cos cafés, en xeral, e os cafés descafeinados, en particular, é que temos unha alarmante falta de curiosidade sobre que é o café e como se produce.

Páxinas

Director del Proyecto : Federico Asorey Consultoría e-Commerce
© Copyright 2020