BLOG SABOR A CAFÉ

toste natural do café

Café Gourmet

Ultimamente podedes oír a expresión Café Gourmet en boca de moitos, mesmo existen tostaderos que se denominan Gourmet.

 
Facendo un café cunha temperatura de auga adecuada.

Falaremos  hoxe da temperatura da auga para un café como elemento tan esencial como descoñecido para conseguir unha boa cunca café.

 

Máquina de Café Expreso
Unha boa máquina de café expreso é un dos elementos fundamentais para conseguir un café que deixe satisfeito ao teu cliente.
 
Barista facendo café de filtro con máquina de expreso detrás.

Unha resposta sinxela é que os baristas son aqueles camareiros que se especializa na preparación do café.

Elementos necesarios para facer un café de filtro

O café de filtro está de moda 

Facer café de filtro é unha tendencia en alza dentro do mundo do café en Galicia, e cando falamos do café en cafeterias como a V60 ou a Chemex resta decir que totalmente xustificada.
 

Que é entón o café de filtro?

café en gran

O café en gran é a mellor opción á hora de seleccionar a forma en que o café debe de chegar á túa casa.

 
café descafeinado con auga sabora para hostalería

O mellor café descafeinado é un concepto que non custa usar, entendemos que non existe un mellor café ou un peor café en termo absolutos, nós si apostamos por un sistema que permita conseguir un café descafeinado excelente, e por un tipo de café de calidade como é o

Diferencias entre café expreso e café s0

Un café só ou un expresoson o mesmo?, en caso de non selo que estou a pedir en cada caso?

 
Cunca de café con crave de so só para moi cafeteiros

Cafeteiro: Que lle gusta tomar moito café. 2ª acepción do diccionario da Rea Academía Galega da Lingua.

Páxinas

Director del Proyecto : Federico Asorey Consultoría e-Commerce
© Copyright 2019