Que é o Take away e como poñelo en marcha.

Take away

¿QUE É O TAKE AWAY?

Basicamente comida para levar. Se é comida ou bebida para levar por que lle chamamos Take Away?
Take Away é un termino recoñecido no medio mundo para entender que nese local hai “comida ou bebida para levar”, é dicir, venderala no local e o cliente consumiraa onde lle apeteza.
O termo designa  xeralmente á comida ou bebida servida nun local de hostalería  para ser consumida fóra del. 
 
O restaurante pode, ou non, ofrecer servizo de mesa. 
 
O concepto está intimamente ligado á comida rápida, aínda que a pandemia e os peches dos locais para atender aos seus clientes fixo que se popularice moito e mesmo restaurantes con estrelas Michelín subíronse ao carro ante a imposibilidade de atender ao cliente nos seus locais.
 
Unha das poucas saídas que lle quedou á hostalería en tempos de pandemia.

Que fixo que cada  máis restaurantes únanse ao delivery e take away?

A dificultade por parte de negocios (sobre todo, pequenos) para reabrir os seus locais e terrazas fixo que estes decidan abrir as súas portas ao “delivery” e o “take away”. 
 
Ademais, o feito da redución de aforo que supón o seguimento das medidas de seguridade, provocou que estes busquen alternativas para seguir sacando máxima rendibilidade ao seu negocio.
 
O certo é que está modalidade recibiu un impulso, pero é que ademais, casa co estilo de vida actual, permitindo ao clientes decidir onde consume o café ou a comida que lle preparas.
Se se fará máis popular ou non só o tempo o dirá.
 
Pero parece certo que se adapta bastante ben á nosa atarefada vida, xa que che permite máis independencia á hora de consumir o que compras por este método.
Delivery complementa los servicios de take Away

Que son e en que se diferencian delivery e take away

Xa sabemos que o delivery e o take away son un formato de negocio en auxe dentro do sector hostaleiro, pero sabes en que consiste cada un? en que se diferencian?
O take away é un servizo de comida para levar.
 
Consiste en dispoñer de comida para consumir fose do local, non sendo obrigatorio o ter mesas, aínda que o teu negocio pode telas. 
 
Neste caso o hostaleiro afórrase os gastos de envío xa que o cliente acode ao local para recoller a comida ou bebida.
O Delivery a comida é preparada no local para posteriormente ser enviada ao domicilio.
Basicamente o  delevery é a comida a domicilio de toda a vida, que fácil non, pero como nos gusta complicarnos con nomes que veñen de fóra para designalo. 
 
Por tanto ambos son complementarios, aínda que existen empresas que utilizan o take away pero que non envían a domicilio. E outras que se dedican só ao envío pero non preparan comida, tipo globo,  Delyveroo, etc.
 
O delivery  engade un servizo ás necesidades do cliente, non só facemos a súa comida, senón que cha poñemos onde o cliente queira, a través de servizos de transporte, que iso si ou ben ten na túa estrutura propia ou pagas a servizos tipo Globo, Uber, Deliveroo, etc.
 
Especialmente utilizados por cadeas de comida rápida ou comida casual para facer chegar a comida aos seus clientes a domicilio.
 
Aínda que os últimos tempos a oferta de restaurantes que ofrecen estes servizos diversificouse tanto que mesmo temos a posibilidade de pedir un Estrela Michelín para levar como xa temos dito, algo que fai só fai un par de anos parecería impensable.
 
Estes servizos cada día están máis estendidos na sociedade e sen dúbida a pandemia do COVID 19 foi un impulso para que moitos locais expóñanlle como opción de continuar co negocio activo.

Entre os beneficios que ambos os servizos pódennos achegar atopamos os seguintes:

 1. Vender máis sen importar a capacidade do local

 2. Permite abaratar custos

 3. É unha nova canle de venda

 4. Aforra tempo ao cliente

 5. Vai engadir un valor extra ao negocio

 6. Permíteche ter un control de vendas

Moitos hostaleiros coa chegada do COVID-19  víronse na necesidade de iren o seu propio servizo de delivery/ take away.

Nunha tendencia que é mundial, xa que con maior ou menor intensidade a case calquera país do mundo tocoulle ter pechada a hostalería por períodos de tempo máis ou menos prolongados.
 
Con bares e restaurantes pechados, o take away e o envío a domicilio converteuse nunha das vías, mesmo en moitas ocasións a única de poder manter o negocio aberto.

As vantaxes do Take Away son obvias nas circunstancias actuais: 

 1. Permite obter ingresos

 2. Dar saída a produtos en stock que doutra forma perderíanse.

 3. Estudar un novo formato de negocio como complemento tras a reapertura.

 4. Ofrecer servizo a persoas que non poden ou non queren cociñar.

 5. E o que non é un tema menor non ter o negocio pechado.

Non é unha solución que poida aplicarse a calquera negocio de hostalería, pero cando menos vale a pena estudar se é viable no teu negocio dos hostalería.
 
 Comida para levar dun local de Take Away

Pero pasarse ao Take Away require pensarllo ben.

Para todos os que estades a pensar en facer, crear ou reformar o voso establecemento de comidas preparadas, déixovos:

Unha pequena guía de requisitos e normativa de hixiene e limpeza, para aplicar no voso establecemento de comidas en España.

Un establecemento de take away podemos definilo como
Industria, local ou instalación permanente ou temporal onde se elaboran, manipulan, envasan, almacenan, fornecen, serven ou venden comidas preparadas, con ou sen servizo no mesmo, para o seu consumo fose do establecemento.
A elaboración de pratos listos para comer, tanto de forma industrial como en pequenos establecementos, mesmo nas máquinas expendedoras, queda recollida no Real Decreto 512/1977, do 8 de febreiro, polo que se aproba a Regulamentación Técnico-Sanitaria para a Elaboración, Circulación e Comercio de Pratos Preparados (Precociñados e Cociñados).

Nel establecense tres tipos de Negocios do sector hostaleiro

As grandes industrias alimentarias de comida para levar, os pequenos locais ou comercios de comida e as máquinas expendedoras de comidas.
 
Nós centrarémonos no segundo sector, os pequenos locais de hostalería.
 
 
Están exentas de rexistrarse no rexistro xeral sanitario de empresas Alimentarias e Alimentos.    
 
Establecementos dedicados á elaboración e venda de alimentos que se poden, ou non, consumir no local: delivery ou comida a domicilio e comida para levar como pizzas, hamburguesas, pitos asados,  sándwichs, etc.

Requisitos básicos para montar un negocio de comida para levar

Non che imos a enganar a lista de requisitos básicos para montar un negocio de comida para levar en España é longa, aínda que non complicada. 
 
Os requisitos da normativa estatal fan referencia sobre todo a dous puntos crave:
 • As condicións do local onde se prepara ou comercializa a comida para levar: cociña industrial, zona de almacenamento, zona de exposición de alimentos, etc.

 • As normas de Seguridade e Hixiene que deben cumprir os donos e empregados do negocio á hora de almacenar, manipular, vender ou repartir os alimentos.

Información do establecemento

Ficha de aspectos xerais, con toda a documentación e información detallada do establecemento e a súa composición: Nome, titular, dirección, teléfono, categoría, actividade, nº de traballadores, tamaño do establecemento, ámbito de comercialización.
 
É obrigatorio que as persoas que traten con alimentos dispoñan do carné de Manipuladores de Alimentos, de non dispoñer deles, a empresa deberá de proporcionar a formación profesional a cada un dos traballadores.

Plan de Limpeza e Hixiene Sanitaria

Debes de ter un plan de limpeza, desinfección e hixiene no local de negocios alimentarios, eliminando a sucidade visible, os desperdicios, graxa ou restos de alimentos, así como seguir o proceso de eliminación dos microorganismos, con produtos desinfectantes adecuados para cada área ou espazo. 
 
Marcando un plan de actuación coa periodicidade de limpeza de cada área e elementos específicos (cubertos, tuppers, neveiras, forno, táboas de corte, etc, etc).

Plan de Control Alimentos

Se vas mais alá de vender café ou infusións.

É importante ter un seguimento e control de toda a cadea de produción dos alimentos.

Deberás de aplicar un plan de control de cociña, a partir da elaboración dun documento cun Sistema de Autocontrol onde se identifiquen varios aspectos, relacionados coa actividade que desenvolve.

Cadea de frío

Controla a temperatura dos alimentos correctamente, en Vitrinas ou Neveiras expositoras.

Control de Temperatura dos alimentos

Este plan ten o obxectivo de evitar a proliferación de microorganismos e toxinas nos alimentos, mediante un control de temperatura en todas as fases de elaboración e de conservación dos alimentos.

 1. Alimento refrixerado

 2. Alimento conxelado

 3. Comidas mantidas en quente

A mellor maneira de controlar a temperatura  é coa maquinaria de conservación adecuada, para cada grupo de alimentos, cámaras frigoríficas, neveiras ou vitrinas expositoras, etc,  que se axusten á temperatura ideal para cada produto, tamén é necesario manter unha temperatura adecuada no interior do local.

Etiquetaxe e envasado

É necesario marcar todos os produtos xa elaborados, como os diferentes ingredientes da cociña, cunha data de apertura do envase, elaboración e caducidade do mesmo. 
 
Ademais deberá de cubrir e conservar o produto, para a súa correcta conservación, en envases adecuados ás características do alimento.
 
Take away para café e infusions Sabora
 
 
 

Plan de Trazabilidade

 • Garantir a posibilidade de seguir o proceso dun alimento, desde a súa compra, provedores
 • Proceso de produción, cociña,
 • Aata a súa venda final, local.

Hixiene persoal

Os traballadores deben unhas boas prácticas limpeza e hixiene persoal. 

Limpeza de mans, pelo, nariz, boca, oídos, cubrirse as feridas ou rabuños, que non fumen, non utilizar xoias e complementos, manter o uniforme ou vestiario limpo, etc.

Seguridade nos locais de comida

Dispoñer dos watts necesarios de seguridade, extintores ben sinalizados e conservados, saídas de emerxencia, rótulos indicadores, etc.
 

Levar un rexistro de incidencias: 

 • Con data de a incidencia

 • Nomee

 • Caso 

 • Medida adoptada para a súa prevención.

Información ao consumidor

Deberás de manter informado o consumidor, dos ingredientes utilizados, así como o punto de cocción dos mesmos, sobre todo, se se trata de produtos en cru.
 
Por último e moi importante no momento actual no que nos atopamos, é comunicar as medidas hixiénicas e protocolos que o local e/ou o servizo de delivery van adoptar para manter a seguridade e confianza do cliente. 
 
Temos que asegurar que non se pon en risco a saúde de ningunha persoa, tanto das que transportan o envío como das que o recollen no local, e está claro do cliente.
 
Os negocios de alimentación básica debedes seguir estritamente protocolos de hixiene 
 
Déixovos unha infografía realizada por Hostalería de España coas medidas para ten en conta á hora de tratar  cos alimentos que ides servir nas vosas instalacións ou en servizos de Take Away.
 
Cartel de prevención do Covid 19 de hostalería de España
 

A hixiene constante e en profundidade é clave. 

 • Instalar  dispensadores de xel desinfectante tanto para os clientes como para os traballadores.

 • Lavar as superficies de todo o establecemento -especialmente as que máis en contacto están coas mans, como  pomos de portas, sanitarios,  TPV, teléfonos, etc.- con desinfectante ou lixivia.

 • Ventilar correctamente os espazos 

Son os piares básico do protocolo en canto ao local.
 
A organización engade indicacións para actuar sobre as ferramentas de traballo, como lavar e  desinfectar a vaixela a máis de 80º C.
Manteis, panos de mesa e roupa de traballo en lavadoras industriais a máis de 60º C
 
Cociñar os alimentos encima dos 70º C e que manteñan a cadea de frío.
 

Se apostas polo take away aproveita a túa contorna dixital para comunicar os teus servizos de Take Away e Delivery.

Este formato de negocio dános moito xogo e pódese aproveitar moito no apartado dixital, reporta moitos beneficios.
 
Mais aló dos propios carteis físicos no local, podemos publicar estes servizos nas redes sociais do negocio, na páxina web ou mesmo no perfil de Google My Business destacando que ofreces este servizo.
 
Nas redes sociais do teu bar ou restaurante, o primeiro que podes facer para derivar tráfico ás plataformas de delivery, é colocar a ligazón de maneira fixa no teu perfil.
 
Publicar contido indicando que dispós destes servizos e incluír o enlace nas devanditas publicacións, derivando así o tráfico á plataforma do servizo correspondente.
 
Este tipo de publicacións tamén se poden promover mediante Facebook e Instagram Ads, ou mesmo, con Google Ads orientando á túa cidade conseguindo un alcance moito maior grazas unha boa segmentación do público obxectivo. 
 
Unha opción interesante que lanzou Instagram fai moi pouco tempo e que é directa e rápida, é a de engadir un sticker nas stories a través do cal os clientes poden realizar o seu pedido (só dispoñible para Deliveroo e Uber Eats).
 
En canto á páxina web, podemos incluír un apartado na mesma, mesmo no menú superior para que estea visible en todo momento e sexa moi accesible.
 
Outro elemento normalmente moi desaproveitado polas empresas é Google My Bussinnes, que che permitirá pon unha ligazón xa sexa á túa páxina web ou a plataforma de delivery / take way.

Boa organización e  sincronía no servizo de take away.

A pesar de que ao ofrecer este servizo podemos recibir pedidos en calquera momento, dentro das horas que delimitásemos, é moi fácil poder levar a cabo unha organización, principalmente, do persoal de cociña. 
 
Pódense predicir os momentos en que se realizan máis pedidos e estar preparados para iso, pódense ter listos os envases para utilizar con antelación, ou os complementos, como os panos de mesa ou cubertos, que se poidan incluír nos pedidos.

Packaging adecuado para o take away

Por se te estás preguntando: que é o packaging? 
Con packaging estamos a referirnos aos envases para take away. 
Coa comida para levar, o noso servizo debe ser tan completo que o que damos en mesa e os clientes deben sentirse igual de satisfeitos.
 
Por iso, é imprescindible que seleccións uns bos envases para introducir a comida para levar.

Os principais requisitos que debemos ter en conta é que sexan cómodos para transportar:

 • Comproba que eviten que se escapen os mollos, salsas, infusións ou café do interior, evitando estragar así a nosa presentación.

 • Importante que manteñan a calor por un bo tempo xa que serán transportados ao domicilio do cliente xa sexa polo mesmo ou por alguén que faga a repartición. 

 • Ademais, non deben transmitir ningún tipo de cheiro nin sabor ao noso prato. 

Pódese escoller entre unha gran gama de produtos; pratos, envases, caixas, bolsas, vasos… todo o que necesites, adaptado á túa nova modalidade de servizo.
Lista da compra do packaging para o take away do teu negocio de hostalería.
 
Que opinas destes servizos? 
 
Utilizábalos antes? 
 
Implantáchelos recentemente e axudáronvos, ou non notaches diferenza no consumo? 
 
Crees que é un formato de negocio que veu para quedar, ou unicamente será popular mentres dure a crise do COVID-19?
 
Gustaríanos coñecer a túa opinión.
 
Tamén che pode interesar:
 

 

 

Engadir un novo comentario

Plain text

 • Non se permiten etiquetas HTML.
 • Os enderezos de páxinas web e os de correo electrónico son convertidos automaticamente en enlaces.
 • Saltos de liña e parágrafo automáticos.
CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar se vostede é un visitante humano e previr envíos de spam automatizado.

Director del Proyecto : Federico Asorey Consultoría e-Commerce
© Copyright 2020